بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه
1. بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه

کمال امیدوار؛ مهدی محمودابادی؛ سعید الفتی؛ خدیجه مرادی

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1395، صفحه 1-24

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2877

چکیده
  در پژوهش حاضر وقوع امواج گرمایی با تداوم‌های مختلف در استان کرمانشاه به کمک زنجیره مارکوف و آمار بلندمدت 20 ساله دمای بیشینه روزانه دوره آماری (1372-1391) انجام شده است. داده‌های آماری بیشینه دمای روزانه ...  بیشتر
آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه
2. آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه

بهروز ساری صراف؛ عبدالرضا واعظی هیر؛ اکرم والائی؛ وحیده ابطحی

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1395، صفحه 25-42

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2963

چکیده
  خشکسالی از جمله بلایای طبیعی است که در مقایسه با سایر پدیده‌ها، هم از نظر شدت و فراوانی وقوع و هم از نظر وسعت فضایی و میزان خساراتی که به بار می‌آورد، از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این پژوهش دوره‌های ...  بیشتر
تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر
3. تحلیل ساختار فضایی تغییرات زمانی-مکانی تداوم موج های سرمایش طی دهه‌های اخیر

مسعود جلالی؛ مهدی دوستکامیان؛ فرشته محمدی بیگدلی

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1395، صفحه 43-60

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2964

چکیده
  دما به عنوان شاخصی از شدت گرما یکی از عناصر اساسی شناخت هوا می باشد و نظر به دریافت نامنظم انرژی خورشیدی توسط زمین دستخوش تغییرات گستردة را شامل می‌شود. امواج سرما و یخبندان ها یکی از مهم ترین پدیده های ...  بیشتر
مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان)
4. مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان)

حسین غضنفرپور؛ سمیرا حسن زاده؛ محدثه حامدی

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1395، صفحه 61-78

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2962

چکیده
  جنگل­ها به عنوان یکی از مهم­ترین منابع طبیعی تجدید شونده نقش حیاتی در استمرار حیات و حفظ و پایداری زیست بومها ایفا می­نمایند.آتش سوزی ها هر ساله سطح وسیعی از جنگل ها و مراتع را تخریب کرده و از بین ...  بیشتر
ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک)
5. ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیل‌خیزی با استفاده از منطق فازی TOPSIS در محیط GIS (مطالعه موردی: حوضه‌ی آبخیز شهر باغملک)

سیده معصومه موسوی؛ سعید نگهبان؛ حیدر رخشانی مقدم؛ سید محسن حسین زاده

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1395، صفحه 79-98

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2960

چکیده
  امروزه رشد بی‌رویه جمعیت، تسطیح زمین و اشغال حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها در کنار عوامل اقلیمی و فیزیوگرافی در شهرهای بزرگ سبب گسترش سیلاب‌های شهری شده است. حوضه آبخیز شهر باغملک نیز از این شرایط مستثنی ...  بیشتر
ارزیابی مدل آنتروپی شانون در تهیه نقشه حساسیت و احتمال به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز
6. ارزیابی مدل آنتروپی شانون در تهیه نقشه حساسیت و احتمال به وقوع سیل در حوزه آبخیز هراز

ابراهیم نوحانی؛ فریبا دارابی؛ ادریس معروفی نیا؛ خه بات خسروی

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1395، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2958

چکیده
    یکی از راهکارهای اساسی جهت کاهش خسارت جانی و مالی ناشی از سیل، تهیه نقشه های حساسیت به وقوع سیل می باشد. در این تحقیق از مدل آنتروپی شانون (SE) که مدلی آماری و دو متغیره می‌ باشد، جهت تهیه نقشه‌های ...  بیشتر
بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران)
7. بررسی کمی فعالیت زمین ساختی در کوه آتشفشانی تفتان و پیرامون آن (جنوب شرق ایران)

محسن جامی؛ علی سلگی؛ محسن پورکرمانی؛ علی اصغر مریدی فریمانی

دوره 5، شماره 10 ، زمستان 1395، صفحه 117-144

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2954

چکیده
  آتشفشان تفتان به سن پلیوسن- کواترنر دارای سیستم ولکانیکی جوان و نیمه فعال است که در 50 کیلومتری شمال شهرستان خاش قرار دارد. بنظر می‌رسد در این منطقه دو پدیدۀ آتشفشان جوان و تکتونیک فعال در ریخت‌سازی منطقه ...  بیشتر