ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM
1. ارزیابی خطر فرسایش خاک و پتانسیل رسوبدهی حوضه آبریز گابریک استان هرمزگان با استفاده از مدل EPM

احمد انصاری لاری؛ مریم انصاری

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 1-14

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2965

چکیده
  شدت فرسایش با استفاده از فناوری برآورد فرسایش (که همان مدل های فرسایشی هستند) ارزیابی می گردد. هدف از این تحقیق، به دلیل احداث سد بر ری رودخانه گابریک، برآورد شدت فرسایش و میزان رسوب در حوضه آبریز گابریک ...  بیشتر
ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک با استفاده از شاخص های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه آبریز کذاب-یزد)
2. ارزیابی فعالیتهای نئوتکتونیک با استفاده از شاخص های ژئومورفیک(نمونه موردی: حوضه آبریز کذاب-یزد)

محمد شریفی پیچون؛ فاطمه زارع؛ کاظم طاهری نژاد

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 15-32

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3077

چکیده
  سطح زمین و عوارض موجود در آن همواره تحت تاثیر فعالیت های تکتونیک تغییر پیدا می‌کند. درک این تغییرات و ارزیابی مقادیر آن در برنامه ریزیها و مدیریت محیطی بسیار حیاتی است. برای مشخص نمودن فعالیتهای تکتونیکی ...  بیشتر
ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود
3. ارزیابی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف در گروه‌های ارتفاعی حوضه‌ی زاینده‌رود

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمدصادق کیخسروی کیانی

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 33-46

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3060

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی تغییرات روزهای همراه با پوشش برف( روزهای برفپوشان) در گروه­های ارتفاعی در حوضه­ی زاینده­رود می­باشد. برای این منظور داده­های سنجنده­ی مودیس ترا و مودیس آکوا برای دوره­ی ...  بیشتر
تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران
4. تحلیل و بررسی موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران

غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 47-68

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2969

چکیده
  هدف از این پژوهش شناسایی و تحلیل موقعیت رودبادهای مرتبط با بارش فرین و شار رطوبت در مناطق غربی ایران با استفاده از روش همدید است، که چهار الگو در این زمینه شناسایی شد. در همة الگوها در روز رخداد بارش، ناحیة ...  بیشتر
تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی
5. تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر تولید گندم با رویکرد تابع تولید تصادفی

جواد شهرکی؛ محمود صبوحی صابونی؛ مرتضی یعقوبی

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 69-84

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3074

چکیده
  هدف از این مطالعه ارزیابی اثر افزایش سنجه‌های اقلیمی بر عملکرد و ریسک تولید گندم در ایران است. داده‌های سال زراعی 1361-1362 تا 1392-1393 گردآوری شدند. با توجه به دوره‌های رشد، داده‌های ماهیانه به میانگین‌های ...  بیشتر
ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی
6. ارزیابی سازگاری با تغییرات اقلیمی در مناطق روستایی جنوب خراسان جنوبی

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمدرضا پودینه

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 85-100

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3052

چکیده
  مناطق روستایی و معیشت آنان رابطه مستقیمی با  متغیرهای اقلیمی در مناطق خشک و نیمه خشک دارد.  مخاطرات طبیعی از جمله خشکسالی و ریزگردها به عنوان پیامدهای تغییرات اقلیمی در سال های اخیر در جنوب استان ...  بیشتر
شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور
7. شناسایی مناطق برداشت گرد و غبار در شرق خاورمیانه با استفاده از سنجش از دور

مهدی بروغنی؛ سیما پورهاشمی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ حمیدرضا مرادی

دوره 6، شماره 11 ، بهار 1396، صفحه 101-118

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.2959

چکیده
  توفان گرد و غبار از پدیده‌های معمول در خیلی از بخش‌های جهان به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می‌باشد. توفان گرد و غبار اثرات سوء روی محصولات کشاورزی و باغداری، آلودگی منابع آب و خاک، امراض گوناگون ...  بیشتر