تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR
2. تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR

حسن ذوالفقاری؛ مجتبی میرزایی

دوره 6، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3087

چکیده
  ایران از نظر اقلیمی کشوری خشک و نیمه خشک محسوب می شود و منابع حیاتی آب در این سرزمین وابستگی زیادی به بارش های جوی نشان می دهند. شناخت خصوصیات دوره های خشک اقلیمی از جمله فراوانی وقوع، شدت و تداوم دوره ...  بیشتر
بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ
3. بررسی سینوپتیکی و دینامیکی بارش برف بهمن92 در ایران با تاکید بر نقش پدیده بلاکینگ

فاطمه درگاهیان؛ بهلول علیجانی

دوره 6، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3117

چکیده
  پدیده بلاکینگ می‌تواند در رخداد برخی از مخاطرات جوی و اقلیمی خسارت زا موثر باشد. به منظور بررسی نقش رخداد بلاکینگ در بارش برف سنگین و مداوم 11 تا 16 بهمن 92، داده های مربوط به میانگین فشار سطح دریا ،850 ، 500 ...  بیشتر
پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی
4. پایش خشکسالی در حوضه دریاچه ارومیه با استفاده از شاخص فازی

بتول زینالی؛ وحید صفریان زنگیر

دوره 6، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 37-62

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3075

چکیده
  خشکسالی به عنوان یک پدیده اقلیمی با کمبود رطوبت و بارندگی نسبت به شرایط نرمال تعریف می‌شود. این پدیده به شدت بر همه جوانب فعالیت‌های بشر تاثیر می‌گذارد. در مقاله حاضر با استفاده از قابلیت‌های سامانه ...  بیشتر
بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران
5. بررسی روابط بین خشکسالی هواشناسی و متغیرهای خورشیدی در برخی از ایستگاه های همدیدی ایران

حسن فتحی زاد؛ اعظم غلامی نیا؛ محمد حسین مبین؛ حمید سودائی زاده

دوره 6، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 63-88

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3086

چکیده
  خشکسالی پدیده­ای طبیعی است که می­تواند خسارات قابل توجهی به بشر و سازه­های طبیعی وارد آورد. رخداد این پدیده را با اطمینان کامل نمی­توان پیش­بینی نمود. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی امکان ارائه و ...  بیشتر
مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در رودخانه هراز
6. مدلسازی هیدرولوژیکی اثرات تغییر اقلیمی بر نوسانات دبی جریان در رودخانه هراز

عطااله کاویان؛ مریم نامدار؛ محمد گلشن؛ معصومه بحری

دوره 6، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 89-104

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3119

چکیده
  تغییر اقلیم بر روی کمبود دبی جریان رودخانه، سیلاب‌ها و زوال سیستم آبی تأثیر دارد که با پیش‌بینی آن می‌توان مدیریت بهتری بر روی منابع آبی داشت. در این تحقیق با استفاده از مدل‌های AOGCM و عدم‌قطعیت مربوط ...  بیشتر
تحلیل محدودیت ‌های ژئومورفولوژیکی در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: شهر مُهر در جنوب استان فارس)
7. تحلیل محدودیت ‌های ژئومورفولوژیکی در گسترش کالبدی شهر با تاکید بر فرسایش خندقی ( مطالعه موردی: شهر مُهر در جنوب استان فارس)

محمد غلامی؛ مهدی احمدی؛ مهران محمودی

دوره 6، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 105-124

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3061

چکیده
  یکی از مسائل اساسی شهر‌های کشورهای در حال توسعه، مسئله رشد سریع جمعیت و گسترش کالبدی است. برای تعیین جهات بهینه گسترش کالبدی- فیزیکی شهر‌ها، لازم است تا شناخت و تحلیل دقیقی از خصوصیات زمین و تناسب آن ...  بیشتر
بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران
8. بررسی وضعیت آلودگی محیط از نظرترکیبات نفتی و فلزات سنگین در باقرشهر تهران

حبیب اله فصیحی؛ محسن حمیدی؛ سعید استاد فرج

دوره 6، شماره 12 ، تابستان 1396، صفحه 125-140

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3118

چکیده
  شهر 60 هزار نفری فعلی باقرشهر و حریم آن  که در فاصله 4 کیلومتری از جنوب شهر تهران قرار گرفته به واسطه نزدیکی به این کلانشهر، سیاست­های دولت و شرایط مساعد جغرافیایی، از حدود نیم قرن قبل پذیرای صنعت عظیم ...  بیشتر