دوره و شماره: دوره 6، شماره 13 - شماره پیاپی 3، پاییز 1396، صفحه 1-164 
1. الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران

صفحه 1-14

مصطفی فلاحی خوشجی؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده


6. تحلیل روابط توفان‌های غباری جنوب ایران با کم‌فشار سِند

صفحه 91-108

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ عایشه شامخی؛ عباسعلی داداشی رودباری


7. مکان‌یابی بهینه محل اسکان موقت پس از زلزله (مطالعه موردی : شهر مهاباد)

صفحه 109-142

هادی بهادری؛ آراز هاشمی نژاد؛ مریم برّانی؛ امجد کریمی