برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی)
1. برآورد میزان فرسایش خاک و رسوبدهی با بهره‌گیری از مدل بارش-رواناب WMS (مطالعه موردی: حوضه آبخیز سعدل-استان آذربایجان غربی)

اباذر اسمعلی عوری؛ یداله میرزایی؛ عقیل مددی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 1-18

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.18104.1137

چکیده
  برآورد میزان فرسایش و رسوب در حوضه‌های آبخیز بدون آمار رسوب یکی از مسائل اساسی بوده و استفاده از روش‌های تجربی را لازم می‌نماید تا داده‌های حاصل بتواند مبنایی برای برنامه‌‌ریزی‌های مدیریتی واقع ...  بیشتر
تحلیل الگوهای همدید خطرآتش‌سوزی در جنگل‌های شمال ایران (استان گلستان)
2. تحلیل الگوهای همدید خطرآتش‌سوزی در جنگل‌های شمال ایران (استان گلستان)

داریوش رحیمی؛ سمانه خادمی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 19-36

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3279

چکیده
  آتش‌‌سوزی جنگل‌ها به دلیل نوسانات عناصر اقلیمی کاهش رطوبت، افزایش دما، وزش باد و استقرار الگوهای همدید به‌عنوان یک مخاطره محیطی ناشی از گرمایش جهانی در سال‌های اخیر روند روبه افزایش داشته است. ایران ...  بیشتر
تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان
3. تحلیل اقلیم‌‌شناسی تگرگ در محدوده زاگرس شمالی در فصل رشد گیاهان

مجید رضایی بنفشه؛ سعید جهانبخش؛ فاطمه قادری

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 37-52

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.19000.1197

چکیده
  کشاورزی تنها فعالیتی است که کم‌‌ترین آسیب را به طبیعت وارد می‌‌سازد؛ اما از شرایط طبیعی، به ویژه آب و هوا به شدت تأثیر می‌‌پذیرد. پدیده تگرگ از مهم‌‌ترین مخاطره‌‌ی طبیعی است که هر ساله با صدمات به ...  بیشتر
بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور
4. بررسی عدم قطعیت مدل‌‌ها و سناریوهای تغییراقلیم در برآورد دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه نیشابور

مصطفی یعقوب زاده؛ مهدی امیرآبادی زاده؛ سیدحسام سیدکابلی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 53-68

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3212

چکیده
  تغییراقلیم نه تنها باعث افزایش دما می‌‌شود بلکه با تغییر در چرخه بارش جهانی منجر به تغییرات زمانی و مکانی الگوهای بارش می‌‌شود. در این تحقیق تاثیر پدیده تغییراقلیم بر دما، بارش و تبخیر و تعرق منطقه ...  بیشتر
بررسی روند تغییرات آستانه‌‌های یخبندان(مطالعه موردی: ناحیه شمالغرب ایران)
5. بررسی روند تغییرات آستانه‌‌های یخبندان(مطالعه موردی: ناحیه شمالغرب ایران)

حسن علی پور؛ آرش ملکیان

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 69-82

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3277

چکیده
  یخبندان نوعی پدیده هواشناسی است که در آن آب در مرحله انجماد و یا زیر نقطه انجماد قرار دارد. اگر درجه حرارت در طول شبانه‌‌روز کمتر از صفر درجه سانتی‌‌گراد باشد، به عنوان پدیده یخبندان نامیده می‌‌شود. ...  بیشتر
ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره)
6. ساماندهی و تثبیت سواحل رودخانه با استفاده از مدل ریاضی (مطالعۀ موردی؛ رودخانۀ زهره)

ابراهیم نوحانی؛ علیرضا معلای مزرعی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 83-98

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3338

چکیده
  مطالعات ریخت‌شناسی دارای اهمیت ویژه‌ای در ساماندهی رودخانه و تعیین حریم و بستر رودخانه می‌باشد. عوامل متعدد هیدرولیکی باعث می‌شود که پدیده آبشستگی درمحل سازه‌های آبی که در ساحل رودخانه‌ها احداث ...  بیشتر
ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس
7. ارزیابی آسیب‌‌پذیری آبخوان دشت اشنویه با استفاده از مدل‌‌های دراستیک و سینتکس

اصغر اصغری مقدم؛ علی آدیگوزل پور؛ عباس محمدی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 99-120

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.19542.1219

چکیده
  افزایش روزافزون فعالیت‌‌های کشاورزی، صنعتی و توسعه شهری، باعث آلودگی و کاهش کیفیت منابع آب زیرزمینی در اکثر آبخوان‌‌ها شده است. این در حالی است که پاکسازی آب زیرزمینی پس از آلودگی بسیار پر هزینه و ...  بیشتر
مدل‌سازی آبخوان آبرفتی با استفاده از نرم افزار PMWIN و بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرونشست در دشت اسدآباد، استان همدان
8. مدل‌سازی آبخوان آبرفتی با استفاده از نرم افزار PMWIN و بررسی عوامل مؤثر بر پدیده فرونشست در دشت اسدآباد، استان همدان

عبدالله طاهری تیزرو؛ سید ابولفضل حسینی؛ مرتضی کمالی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 121-136

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.19537.1220

چکیده
  محدوده مطالعاتی دشت اسدآباد از نظر تقسیمات هیدرولوژیکی، قسمتی از حوضه آبریز رودخانه کرخه است. کاهش بارندگی و افزایش بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی در چند سال اخیر باعث افت شدید سطح آب زیرزمینی و فرونشست ...  بیشتر
بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش)
9. بررسی و پیش‌بینی روند تغییرات پارامترهای اقلیمی بر دبی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز گدارخوش)

مرتضی قیصوری؛ سمیه سلطانی گردفرامرزی؛ محسن قاسمی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 137-154

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.19571.1222

چکیده
  پیش‌‌بینی جریان رودخانه‌‌ها یکی از مهم‌ترین مسائل در برنامه‌‌ریزی و مدیریت بهینه آن‌ها در جهت تولید انرژی برق‌‌آبی و تخصیص آب به منابع مصرف، محسوب می‌شود. جریان رودخانه به عنوان یکی از متغیرهای ...  بیشتر
پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS)(مطالعه موردی: حوضه رودخانه سنگورچای)
10. پهنه بندی مناطق مستعد به زمین لغزش با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی(ANFIS)(مطالعه موردی: حوضه رودخانه سنگورچای)

مهدی فیض اله پور

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 155-174

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3218

چکیده
  در این تحقیق برای پهنه‌‌بندی زمین لغزش در حوضه رودخانه سنگورچای از مدل سیستم استنتاجی فازی عصبی (ANFIS) استفاده شد. به این منظور، داده‌‌های 124 زمین لغزش، شناسایی شده و برای انجام فرایند تحلیل و پردازش ...  بیشتر
ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)
11. ریسک تولید گندم پائیزه متأثر از وقوع شرایط حدی اقلیمی ناشی از تغییر اقلیم (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی)

مریم عرفانیان؛ حسین انصاری؛ امین علیزاده؛ محمد بنایان اول

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 175-194

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3344

چکیده
  این تحقیق با هدف شناسایی شاخص‌های حدی موثر بر عملکرد گندم آبی در استان خراسان رضوی در دوره‌های گذشته و آینده صورت گرفته است. بدین منظور از داده‌های روزانه دمای حداقل، حداکثر و بارش در 20 ایستگاه همدیدی ...  بیشتر
بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش AHP-FUZZY SAW (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد)
12. بررسی اثر خصوصیات خاک‌‌‌‌شناسی بر پتانسیل بیابان‌‌‌‌زایی مخروط افکنه‌‌‌‌ها با کاربرد روش AHP-FUZZY SAW (مطالعه موردی: مخروط افکنه‌‌‌‌های مشرف به ارتفاعات حلقه دره و جارو، منطقه اشتهارد)

امین صالح پورجم؛ محمود رضا طباطبایی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 195-212

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.19785.1236

چکیده
  رخداد بیابان‌‌‌‌زایی با حذف پوشش گیاهی، منجر به ایجاد آثار نامطلوبی از قبیل فرسایش و تخریب اراضی و نیز تشدید سیلاب‌‌‌‌ها شده و پیامدهای زیست محیطی نامطلوبی را به دنبال دارد. به منظور بررسی اثر خصوصیات ...  بیشتر
تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاههای جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا)
13. تحلیل فضایی آسیب‌‌پذیری سکونتگاههای جمعیتی در برابر زلزله (پژوهش موردی: شهرستان دنا)

حسین حسینی خواه؛ جمال محمدی

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 213-230

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3281

چکیده
  یکی از خطرات طبیعی که بسیاری از شهرهای جهان، از جمله کشور ما را تهدید می‌‌کند، زمین لرزه است. در این میان شهرستان دنا با توجه به وجود گسل‌‌های فعال، نقاط لرزه خیز، عدم رعایت استانداردها، توسعه فیزیکی ...  بیشتر
بررسی تغییرات مسیر رودخانه مارون با روش میانگین جهت‌دار خطی و اثر آن بر کاربری اراضی حاشیه رودخانه در محدوده شهرستان بهبهان
14. بررسی تغییرات مسیر رودخانه مارون با روش میانگین جهت‌دار خطی و اثر آن بر کاربری اراضی حاشیه رودخانه در محدوده شهرستان بهبهان

زهرا آزادی وش؛ مهدی مومی پور

دوره 7، شماره 17 ، پاییز 1397، صفحه 231-244

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.19933.1240

چکیده
  برای بررسی لندفرم‌های رودخانه‌ای و شناخت تغییرات پیچان‌رودها و پیش‌بینی حرکت آنها از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد. در این تحقیق تغییرات مسیر رودخانه مارون در محدوده شهرستان بهبهان به طول 55 ...  بیشتر