بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم
1. بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم

یوسف علی پور؛ زهرا حجازی زاده؛ مهری اکبری؛ محمد سلیقه

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 1-16

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3206

چکیده
  پرفشار جنب حاره آزور بارزترین و دائمی‌ترین سیمای گردش وردسپهری در منطقه جنب حاره نیمکره شمالی و ایران به شمار می‌رود. بررسی آثار و منابع منتشرشده در رابطه با تغییرات پرفشار جنب حاره‌ای نشان می‌دهد ...  بیشتر
تحلیل الگوهای سینوپتیکی منجر به آتش‌سوزی جنگل در شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی: 17 مرداد 1393)
2. تحلیل الگوهای سینوپتیکی منجر به آتش‌سوزی جنگل در شهرستان بویراحمد (مطالعه موردی: 17 مرداد 1393)

غلامعلی مظفری؛ نظام تنی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 17-34

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3337

چکیده
  آتش‌سوزی‌ جنگل همواره خسارات مالی، جانی و زیست‌محیطی فراوانی را در ایران و جهان به دنبال داشته است. شناسایی و پیش‌بینی عوامل مؤثر در وقوع این رخداد می‌تواند از بروز بسیار از فاجعه‌های انسانی و زیست‌محیطی ...  بیشتر
بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز
3. بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز

شمس اله عسگری؛ عزت اله قنواتی؛ صمد شادفر

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 35-50

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.19758.1233

چکیده
  مساله تحقیق هدر رفت خاک و اطلاعات از بار رسوبی رودخانه هاست. در حوضه های آبخیز دارای زمین لغزش چگونه می توان بار رسوب دهی زمین لغزش را محاسبه نمود. در این تحقیق با هدف برآورد کمی بار رسوبی زمین لغزش ها با ...  بیشتر
پهنه بندی سیلاب با استفاده از تحلیل فازی (مطالعه موردی: شهر ساری)
4. پهنه بندی سیلاب با استفاده از تحلیل فازی (مطالعه موردی: شهر ساری)

حسن محمودزاده؛ مائده باکویی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.19885.1238

چکیده
  هر ساله شاهد هستیم که بلایای طبیعی خسارات عمده مالی و جانی به جوامع انسانی وارد می سازد و متأسفانه کشور ما هم هر چند صباحی طعم تلخ این واقع را می چشد. سیل، زلزله، خشکسالی، سرمازدگی، طوفان و ... خسارات جانی ...  بیشتر
اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران
5. اندرکنش تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش تجمعی و سرعت قائم باد سامانه‌های غرب ایران

سعید بساطی؛ داریوش یاراحمدی؛ بهروز نصیری؛ سمیه رفعتی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 69-88

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.19970.1241

چکیده
  با توجه به اهمیت ارتفاعات زاگرس در توزیع و میزان بارش ایران، در مطالعه حاضر با به‌کارگیری مدل اقلیمی میان‌مقیاس RegCM4 و انجام شبیه‌سازی، تأثیر ارتفاعات زاگرس بر بارش همرفتی تجمعی و سرعت قائم باد ترازهای ...  بیشتر
مدل‌سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در هیدروگراف سیل در حوزه‌ آبخیز عموقین، استان اردبیل
6. مدل‌سازی جریان و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در هیدروگراف سیل در حوزه‌ آبخیز عموقین، استان اردبیل

شهناز میرزایی؛ اباذر اسمعلی؛ رئوف مصطفی زاده؛ اردوان قربانی؛ سجاد میرزایی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 89-108

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.20252.1252

چکیده
  تمرکز اقدامات مدیریت آبخیز باید در جهت کنترل رواناب، پیش‌بینی سیلاب و تعیین سهم مشارکت زیرحوزه‌ها در تولید سیل با هدف کاهش خسارت باشد. ارائه راهکارهای مدیریتی و اجرایی کنترل سیل نیازمند توسعه مدل‌ها ...  بیشتر
‌پهنه‌بندی‌خطر ‌وقوع‌ زمین‌لغزش ‌با ‌استفاده ‌از‌‌ مدل LNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز)
7. ‌پهنه‌بندی‌خطر ‌وقوع‌ زمین‌لغزش ‌با ‌استفاده ‌از‌‌ مدل LNRF (منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز قمرود- الیگودرز)

میر مهرداد میرسنجری؛ علیرضا ایلدرمی؛ سحر عابدیان؛ عارفه علیمحمدی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 109-130

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.20280.1253

چکیده
  شناخت نواحی دارای پتانسیل لغزش و پهنه‌بندی آنها یکی از گام‌های اساسی در مدیریت مخاطرات محیطی و کاهش خسارت‌های ناشی از این پدیده محسوب می‌شود، چرا که ایـن پدیـده موجـب هزینه‌های مالی و جانی، تخریب ...  بیشتر
ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA)
8. ارزیابی خطر زلزله در منطقه عسلویه بر اساس مدل جنبش زمین (NGA)

محمد آذرافزا؛ اکبر قاضی فرد؛ ابراهیم اصغری کلجاهی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 131-146

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.20336.1258

چکیده
  زلزله­ ها را می­توان به عنوان پرمخاطره ­ترین پدیده زمین­شناختی معرفی کرد که خسارات زیادی را به شهرها، اماکن، تاسیسات و ... وارد می­کنند. دانشمندان پیشرفت­های چشم­گیری برای پیش­بینی زلزله ...  بیشتر
تعیین آغاز و پایان فصول دمایی با رویکرد دقیق سازی فصول طبیعی (مطالعۀ موردی: نواحی مختلف استان کرمان)
9. تعیین آغاز و پایان فصول دمایی با رویکرد دقیق سازی فصول طبیعی (مطالعۀ موردی: نواحی مختلف استان کرمان)

صادق کریمی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 147-168

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.20399.1260

چکیده
   با توجه به تنوع آب و هوایی در نواحی مختلف استان پهناور کرمان و از طرفی اهمیت دما در مخاطرات اقلیمی نظیر سرمازدگی، سرماهای دیر رس بهاره و گرمازدگی، استخراج تقویم دوره­ های دمایی با رویکرد دقیق­سازی ...  بیشتر
تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران
10. تحلیل آماری-همدیدی الگوهای سرماهای فراگیر غرب ایران

مصطفی کریمی؛ سیف اله کاکی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 169-188

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.20401.1268

چکیده
  در این پژوهش با استفاده از نمرۀ استاندارد داده­ های دمای حداقل، مشخصه ­های آماری سرماهای فراگیر غرب ایران و شرایط همدید رخداد آن­ها برای دورۀ 1992-2015 تحلیل شد. نخست با بررسی رخدادهای سرمایی و طبقه­ ...  بیشتر
برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز
11. برآورد احتمال وقوع توفانهای تندری بهاره با استفاده از مدل زنجیره مارکف مطالعه موردی: تبریز

محمدرضا عزیززاده؛ خدیجه جوان؛ علی اکبر رسولی؛ الناز استادی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 189-204

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.20547.1269

چکیده
  توفانهای تندری یکی از پدیده های آب و هوایی هستند که به دلیل همراهی با رعد و برق، باد شدید، تگرگ و بارشهای شدید موجب آسیبهای فراوانی در دنیا میشوند. در این پژوهش احتمال وقوع روزهای همراه با توفان تندری ...  بیشتر
ارزیابی پتانسیل مدیریت بحران زلزله در کارگزاران مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بستک
12. ارزیابی پتانسیل مدیریت بحران زلزله در کارگزاران مدیریت روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان بستک

احمدعلی خرم بخت

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 205-220

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.20712.1276

چکیده
   زلزله یکی از مخاطرات طبیعی است که می­تواند آسیب­های جبران­ ناپذیری را موجب گردد. غالباً این آسیب­ها در مناطق روستایی از شدت بیشتری برخوردارند. یکی از راههای کاهش آسیب­های زلزله ارتقاء سطح ...  بیشتر
بحران آب در حوضه آبریز گاوخونی و چگونگی سازش با آن از طریق استقرار نظام جامع نرخ گذاری آب (مطالعه موردی :آخرین تاسیسات تامین آب- سد و تونل سوم کوهرنگ)
13. بحران آب در حوضه آبریز گاوخونی و چگونگی سازش با آن از طریق استقرار نظام جامع نرخ گذاری آب (مطالعه موردی :آخرین تاسیسات تامین آب- سد و تونل سوم کوهرنگ)

فریبا ره پو؛ حسنعلی غیور؛ زهره رجبی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 221-234

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.21610.1303

چکیده
  بحران آب یکی از مسائل مهم جهانی است که در منطقه جنوب غرب آسیا نمود بیشتری دارد. ایران به عنوان یکی از کشورهای خشک این منطقه چالش های فراوانی در این حوزه دارد. استان اصفهان یکی از خشک ترین استان های ایران ...  بیشتر
ارزیابی و اولویت بندی اثر آلودگی‌های محیط زیست در مراکز جمعیتی(مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان
14. ارزیابی و اولویت بندی اثر آلودگی‌های محیط زیست در مراکز جمعیتی(مطالعه موردی: کلان شهر اصفهان

محسن سقائی؛ شهین مشرف جوادی

دوره 7، شماره 18 ، زمستان 1397، صفحه 235-250

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.23109.1354

چکیده
  بروزبحران­های زیست ­محیطی همواره از دغدغه های جهانی بوده است. این نگرانی زمانی دوچندان می­شود که این نوع بحران­ها مراکز جمعیتی بزرگ نظیر کلانشهرها را تحت تاثیر قرار دهند. هدف از انجام این پژوهش ...  بیشتر