شناسایی کانون های بالقوه تولید گرد و غبار با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان البرز)
1. شناسایی کانون های بالقوه تولید گرد و غبار با استفاده از داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان البرز)

بهزاد رایگانی

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2017.3336

چکیده
  گرد و غبار یکی از فرآیندهای مهم مناطق خشک و نیمه­ خشک است که وقوع آن در سال­های اخیر در ایران افزایش پیدا کرده است. شناسایی کانون­های تولیدکننده این پدیده اولین گام در مدیریت و کنترل آن به شمار می­رود. ...  بیشتر
برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان)
2. برآورد فرسایش خاک با استفاده از مدل RUSLE و شناسایی مؤثرترین عامل آن در حوضة آبخیز دهکهان (جنوب کرمان)

کرامت نژاد افضلی؛ محمد رضا شاهرخی؛ فاطمه بیاتانی

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 21-38

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.21894.1316

چکیده
  خاک یکی از مهم ترین عوامل تولید است که در زندگی اقتصادی و اجتماعی انسان تأثیر بسیار دارد .سطح زمین عموماً به وسیله خاک و دیگر نهشته های سطحی پوشیده شده است . فرسایش خاک یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی است ...  بیشتر
ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها و گسترش به سمت مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی با استفاده از LCM (مطالعه موردی: شهر سنندج)
3. ارزیابی توسعه فیزیکی شهرها و گسترش به سمت مناطق ممنوعه ژئومورفولوژیکی با استفاده از LCM (مطالعه موردی: شهر سنندج)

سعید نگهبان؛ حمید گنجائیان؛ مژده فریدونی کردستانی؛ زیبا چشمه سفیدی

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 39-52

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.21943.1317

چکیده
  با توجه به محدودیت­های توپوگرافی شهر سنندج، روند گسترش نواحی سکونتگاهی به سمت مناطق مخاطره آفرین در طی سال­های اخیر افزایش یافته است. در این راستا در تحقیق حاضر روند گسترش نواحی سکونتگاهی محدوده ...  بیشتر
ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه
4. ارزیابی آسیب پذیری آب های زیرزمینی آبخوان دشت عجب شیر به منظور پیشگیری از خطرات آلودگی و اعمال مدیریت بهینه

مهسا نخستین روحی؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ توحید رحیم پور

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 53-66

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.22204.1322

چکیده
   منابع آب زیرزمینی دارای اهمیت فراوانی به ویژه در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد. ارزیابی پتانسیل آسیب پذیری این منابع جهت پیش گیری از آلودگی و حفاظت آن ها جزو اولویت های سازمان های زیست محیطی محسوب می ...  بیشتر
ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت زرند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و زمین آمار
5. ارزیابی تأثیر تغییرات کاربری اراضی بر کیفیت منابع آب زیرزمینی دشت زرند با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و زمین آمار

حامد اسکندری دامنه؛ حسن خسروی؛ اعظم ابوالحسنی

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 67-82

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.22276.1324

چکیده
  اافزایش جمعیت و در نتیجه‌ آن افزایش تغییرات کاربری اراضی و بهره‌برداری بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی نه تنها باعث کاهش کمیت بلکه سبب تخریب کیفیت این منابع ارزشمند شده ‌‌است. مطالعه و بررسی اثرات تغییر ...  بیشتر
اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی
6. اولویت بندی زیرحوزه های شهری مستعد سیلاب با استفاده از تکنیک PCA به عنوان یک روش جدید وزن دهی

رضا قضاوی؛ سحر بابایی حصار؛ مهدی عرفانیان

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.22431.1330

چکیده
  در مناطق شهری به دلیل توسعه سطوح نفوذناپذیر و به دنبال آن افزایش قابلیت تولید رواناب، احتمال بروز پدیده­ های مخرب سیلابی بیش از سایر مناطق است. اولین گام در مدیریت سیلابهای شهری شناسایی مناطق بحرانی ...  بیشتر
ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی
7. ریز پهنه بندی خطر سیلاب در شهر لامِرد با استفاده از AHP، GIS و منطق فازی

محمد غلامی؛ مهدی احمدی

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 101-114

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.22505.1334

چکیده
  وقوع سیلاب به عنوان یکی از مهم ترین مخاطرات محیطی با اثرگذاری بالا در عرصه های شهری محسوب شده که محیط، انسان و دارایی های انسانی را به صورت دائمی مورد تهدید قرار می دهد. در این پژوهش با استفاده از مـدل ...  بیشتر
مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن
8. مقایسه عملکرد روش‌های جبری و زمین‌آمار در تعیین تغییرات مکانی کیفیت آب زیرزمینی دشت بروجن

فریبا اسفندیاری؛ راضیه قربانی فیل‌آبادی؛ علی نصیری خیاوی؛ رئوف مصطفی‌زاده

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 115-130

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.22500.1335

چکیده
  رشد جمعیت و افزایش استفاده از منابع آب برای استفاده‌های کشاورزی، صنعتی و شرب از عوامل اصلی کاهش کیفیت و آلودگی آب‌های زیرزمینی است. به‌سبب بهره برداری بی‌رویه منابع آب زیرزمینی در دشت حاصلخیز بروجن ...  بیشتر
ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)
9. ارزیابی تاب آوری کالبدی شهردر برابر زلزله (نمونه موردی: شهر پیرانشهر)

عیسی ابراهیم زاده؛ دیمن کاشفی دوست؛ سید احمد حسینی

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 131-146

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.22768.1343

چکیده
  اصولا زلزله یکی از سوانح طبیعی است که تأثیرات مخربی بر سکونتگاه‌های انسانی برجای گذاشته و تلفات جانی و مالی سنگینی بر ساکنان آنها وارد می‌سازد. در عین حال آسیب‌پذیری بخش کالبدی شهر تأثیر مستقیمی در ...  بیشتر
ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران)
10. ارزیابی زیست محیطی خاک های آلوده در معدن دوست بیگلو (شمال مشگین شهر - ایران)

رضا طلایی؛ حمیدرضا پیروان؛ فرزانه عظیمی مطعم

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 147-166

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.22970.1349

چکیده
  آلودگی منابع خاک به عناصر سمّی و سرطان‌زا یکی از مشکلات اصلی محیط زیست می‌باشد. منشاء‌های غیر متمرکز یکی از مهمترین منابع آلوده‌کننده هستند که در آن‌ها عناصر مختلف در اثر هوازدگی سنگ‌ها در محیط پراکنده ...  بیشتر
سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS
11. سنجش فضایی ظرفیت تاب‌آوری زیرساختی جامعه روستایی شهرستان بجنورد با مدل FAHP و منطق فازی در محیط GIS

علی اکبر عنابستانی؛ مهدی جوانشیری

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 167-196

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.23018.1351

چکیده
  هدف اصلی از تدوین پژوهش حاضر ارزیابی رابطه بین آسیب‌پذیری محیطی و تاب‌آوری زیرساختی جوامع روستایی (در شهرستان بجنورد) به‌منظور ارتقاء ظرفیت تاب‌آوری در نواحی روستایی است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و ...  بیشتر
پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی
12. پیش بینی احتمال روزهای گرد و خاک در مناطق شرقی ایران با روش کریجینگ نشانگر فضایی- زمانی

احمد حسینی؛ بهلول علیجانی؛ یدالله واقعی

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 197-216

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.23205.1358

چکیده
  یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی به وجود آمده در منطقه خاورمیانه و ایران در سال های اخیر، پدیده گرد و خاک می باشد که در حال افزایش است. بدین منظور با هدف پیش بینی احتمال وقوع روزهای گرد و خاک، داده های ...  بیشتر
ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب
13. ارزیابی تغییر اقلیم دریای خزر از طریق تحلیل روند دمای سطح آب

اکبر زهرایی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ عبدالعظیم قانقرمه

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 217-232

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.23338.1361

چکیده
  تغییرات دمای سطح آب دریا و دریاچه ها می تواند اثرات قابل توجهی بر اکوسیستمهای دریایی و زندگی جوامع انسانی حواشی این دریاها داشته باشد. با تحلیل روند دمای سطح آب دریاها می توان میزان اثر پذیری آن دریا از ...  بیشتر
ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان
14. ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه کمپوست زاهدان

عباسعلی قادری؛ بهاره پیرزاده؛ نرجس شاه بیگی

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 233-244

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2018.23951.1374

چکیده
  ﮐﻤﭙﻮﺳﺖ ﯾﮑﯽ از راﻫﺒﺮدﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﻮاد زائد ﺟﺎﻣﺪ ﺷﻬﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ و وزن ﻣﻮادی ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ دﻓﻊ ﺷﻮد، ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮ و ﺷﯿﺮاﺑﻪ، بازیافت منابع و کاهش هزینه‌های احتمالی ...  بیشتر
تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله
15. تحلیل فضایی تاب‌آوری مناطق شهرتبریز در برابر زلزله

علی شماعی؛ حجت میرزازاده

دوره 8، شماره 20 ، تابستان 1398، صفحه 245-266

http://dx.doi.org/10.22111/jneh.2019.25449.1415

چکیده
  شناخت میزان تاب آوری مناطق شهر برای برنامه ریزی دقیق و جامع از ضروریات مدیریت شهری است. تحلیل فضایی، رویکردی روش شناسانه است که به تحلیل پراکندگی‌ها، روابط متقابل پدیده­ ها، تفاوت‌ها و تشابهات درچارچوب ...  بیشتر