دوره و شماره: دوره 8، شماره 22 - شماره پیاپی 4، زمستان 1398 
2. بررسی فرونشست زمین ناشی از برداشت بی رویه آب زیرزمینی در دشت کردی شیرازی، استان هرمزگان

صفحه 0-0

سیده محدثه موسوی؛ هادی جعفری؛ علی اکبر مومنی؛ جهانگیر سپهری


5. ارزیابی اثرات محیط زیستی و تعیین سطح پایداری معدن گرانیت بوگ با استفاده از مدل فیلیپس

صفحه 0-0

غلامحسن کاخا؛ سمیه طبسی؛ علیرضا دوچشمه گرگیج؛ محسن جامی


7. بررسی اثرات تغییراقلیم بر امنیت غذایی ایران

صفحه 0-0

سروش کیانی قلعه سرد؛ جواد شهرکی؛ احمد اکبری؛ علی سردار شهرکی


8. اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری

صفحه 0-0

مریم سید عبداللهی؛ بهلول علیجانی؛ قاسم عزیزی؛ فریده اسدیان


9. بررسی کارایی شاخص BADI: رویکرد بهبود یافته جهت تشخیص طوفان‌های گردوغبار خاورمیانه با استفاده از تصاویر سنجنده MODIS

صفحه 0-0

سید عبدالحسین آرامی؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی؛ مهری اکبری؛ علیرضا زراسوندی


11. پیش بینی بارش های سنگین غرب کشور بر اساس برآوردهای رادار هواشناسی با استفاده از روش Z-R

صفحه 0-0

فرشاد صفرپور؛ جواد خوشحال دستجردی؛ ابوالفضل مسعودیان


13. بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر سیل‌خیزی و دبی رواناب حوضه آبریز عموقین

صفحه 0-0

یاسر حسینی؛ جواد رمضانی مقدم؛ زهرا عبدالعلی زاده