نویسنده = کمال امیدوار
برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد

دوره 8، شماره 19، خرداد 1398، صفحه 75-90

مهدی دهقان؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 1-24

کمال امیدوار؛ مهدی محمودابادی؛ سعید الفتی؛ خدیجه مرادی