نویسنده = صمد فتوحی
پایش شوری خاک در راستای تخریب سرزمین با کمک تکنیک های سنجش از راه دور (مطالعة موردی استان ایلام)

دوره 10، شماره 27، خرداد 1400، صفحه 1-20

نوراله نیک پور؛ صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ شهرام بهرامی؛ سید زین العابدین حسینی


استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 1-16

عبدالرضا پرتابیان؛ صمد فتوحی؛ حامد ریگی