نویسنده = شراره سعیدپور
تعداد مقالات: 2
1. بازآفرینی بافت‌‌‌های ناکارآمد شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله(مطالعه موردی: شهر سقز)

دوره 10، شماره 29، پاییز 1400، صفحه 87-106

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ شراره سعیدپور؛ محمد رسولی


2. بررسی آسیب پذیری ساختمانهای شهر در برابر مخاطرات طبیعی (زلزله)(مطالعه موردی: محله محتشم کاشان)

دوره 6، شماره 14، زمستان 1396، صفحه 103-122

فرزانه ساسان پور؛ علی شماعی؛ مجید افسر؛ شراره سعیدپور