نویسنده = وحیده ابطحی
تعداد مقالات: 1
1. آشکارسازی خشکسالی‌های هواشناسی و هیدرولوژیکی جنوب شرق دریاچه ارومیه

دوره 5، شماره 10، زمستان 1395، صفحه 25-42

بهروز ساری صراف؛ عبدالرضا واعظی هیر؛ اکرم والائی؛ وحیده ابطحی