نویسنده = فریده اسدیان
تعداد مقالات: 1
1. اثر تغییر اقلیم بر فنولوژی بادام در استان چهار محال و بختیاری

دوره 8، شماره 22، زمستان 1398، صفحه 41-58

مریم سید عبداللهی؛ بهلول علیجانی؛ قاسم عزیزی؛ فریده اسدیان