کلیدواژه‌ها = پهنه بندی
پهنه بندی و تحلیل فضایی خطر وقوع سیلاب مورد مطالعه(روستاهای نمونه شهرستان قائن)

دوره 10، شماره 29، آذر 1400، صفحه 53-68

مهدی مودودی ارخودی؛ ریحانه برومند؛ ابراهیم اکبری


بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد)

دوره 8، شماره 21، آذر 1398، صفحه 1-18

مهران مقصودی؛ مرضیه بذرافکن؛ یاسر حسن زاده؛ عبدالنبی حسین پور؛ عباس درخشان


ارزیابی و پهنه‌بندی آلودگی هوا با استفاده از مدل VIKOR (مطالعه موردی: شهر تبریز)

دوره 7، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 67-88

بتول زینالی؛ الهام شکرزاده فرد؛ الناز پیروزی


روند تغییرات دمائی و پهنه بندی آغاز و پایان یخبندان شهر تهران

دوره 6، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 63-86

حسن لشکری؛ قاسم کیخسروی


ارزیابی خطر فرسایش آبی حوضه آبخیز طالقان‌رود با استفاده از مدل ICONA

دوره 6، شماره 13، آذر 1396، صفحه 31-48

مژگان انتظاری؛ فاطمه خدادادی


تحلیل فضایی و پهنه‌بندی دوره‌های خشک اقلیمی در ایران بر اساس شاخص DDSLR

دوره 6، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 1-18

حسن ذوالفقاری؛ مجتبی میرزایی


شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 1-15

سید علی المدرسی؛ علیرضا دلاور


پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه‌ای در استان آذربایجان غربی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 29-43

حسین نگارش؛ وحید فیضی؛ علی اصغر هدایی؛ مریم ملاشاهی؛ منصوره شاه حسینی