کلیدواژه‌ها = زمین لغزش
پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از روش‌‌های مبتنی بر GIS و داده‌‌های راداری (مطالعه موردی: فریدون شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 خرداد 1401

مژگان انتظاری؛ موسی کردوانی


پهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از منطق فازی (مطالعه ی موردی: حوضه ی آبخیر سد چم گردلان ایلام)

دوره 8، شماره 22، اسفند 1398، صفحه 1-18

ذبیح اله رستمی؛ سید علی المدرسی؛ علی اکبر جمالی


بررسی رسوب دهی زمین لغزش ها در حوضه آبخیز چاویز

دوره 7، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 35-50

شمس اله عسگری؛ عزت اله قنواتی؛ صمد شادفر


بررسی مخاطرات ناشی از زلزله اهر ورزقان در حوضه سرندچای و پیرامون آن

دوره 6، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 153-168

فریبا کرمی؛ مریم بیاتی خطیبی؛ شهرام ملکی