موضوعات = مدیریت بحران
تعداد مقالات: 4
2. بازآفرینی بافت‌‌‌های ناکارآمد شهری با رویکرد مدیریت بحران زلزله(مطالعه موردی: شهر سقز)

دوره 10، شماره 29، پاییز 1400، صفحه 87-106

حسن حکمت نیا؛ میرنجف موسوی؛ شراره سعیدپور؛ محمد رسولی


3. ارزیابی کیفی آسیب‌پذیری لرزه‌ای مدارس شهر ایرانشهر

دوره 10، شماره 29، پاییز 1400، صفحه 185-202

علی یغفوری؛ سید محمد میری؛ حسین یغفوری