لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
مجله مخاطرات محیط طبیعی

دوره 6، شماره 12، شهریور 1396، صفحه 0-162


شناسایی مناطق بهمن خیز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی G.I.S

دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 1-15

سید علی المدرسی؛ علیرضا دلاور


تحلیل زمانی و مکانی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI در ایران

دوره 3، شماره 4، فروردین 1393، صفحه 1-16

منوچهر فرج زاده؛ کلثوم احمدیان


تحلیل خطر زمین لرزه و تهیه نقشه های پهنه بندی شتاب در محدوده جزیره خارک

دوره 4، شماره 5، فروردین 1394، صفحه 1-12

مهدی زارع؛ سید احمد هاشمی؛ رویا رحمانی


ارزیابی آلاینده ذرات معلق در هوای محیط و مطالعه آنیون‌ها و کاتیون‌های موجود در آن (مطالعه موردی)

دوره 5، شماره 7، خرداد 1395، صفحه 1-12

فرح سعادت هالک؛ علی کاوسی رحیم؛ محبوبه بنی فاطمی


استفاده از روش احتمالاتی در پهنه بندی خطر لرزه ای استان سیستان و بلوچستان

دوره 5، شماره 8، شهریور 1395، صفحه 1-16

عبدالرضا پرتابیان؛ صمد فتوحی؛ حامد ریگی


ارزیابی راهبردهای اسکان مجدد پس از مخاطره زلزله درنواحی روستایی (مطالعه موردی: دهستان آبگرم، شهرستان اردبیل)

دوره 5، شماره 9، آذر 1395، صفحه 1-20

علی حاجی نژاد؛ جواد بذرافشان؛ جلال الدین وثوقی حمزه خانلو؛ علی بدری


بررسی آماری احتمال وقوع رخداد امواج گرمایی در ایستگاه‌های منتخب استان کرمانشاه

دوره 5، شماره 10، اسفند 1395، صفحه 1-24

کمال امیدوار؛ مهدی محمودابادی؛ سعید الفتی؛ خدیجه مرادی


ارزیابی حساسیت به سیل حوضه آبخیز تالار با استفاده از مدل نسبت فراوانی احتمالاتی

دوره 7، شماره 15، خرداد 1397، صفحه 1-16

محمد گلشن؛ اباذر اسمعلی عوری؛ خه بات خسروی


الگوی تغییرات مکانی فراوانی رخداد و شدت ابرهای باران‌زا (سطح پایین جو) در ایران

دوره 6، شماره 13، آذر 1396، صفحه 1-14

مصطفی فلاحی خوشجی؛ بهلول علیجانی؛ زهرا حجازی زاده؛ محمدحسین ناصرزاده


بررسی تغییرات پرفشار جنب حاره‌ تراز 500 هکتوپاسکال نیوار ایران با رویکرد تغییر اقلیم

دوره 7، شماره 18، اسفند 1397، صفحه 1-16

یوسف علی پور؛ زهرا حجازی زاده؛ مهری اکبری؛ محمد سلیقه


کانی شناسی و ژئوشیمی رسوبی گرد و غبارهای وارده به استان خوزستان (مطالعه موردی خرداد 1391)

دوره 6، شماره 14، اسفند 1396، صفحه 1-16

جواد درویشی خاتونی؛ فروغ عباساقی؛ علی محمدی


بررسی مخاطرات ژئومورفولوژیک آبی-بادی شمال غرب میراث جهانی لوت(حدفاصل جاده‌ی نهبندان- شهداد)

دوره 8، شماره 21، آذر 1398، صفحه 1-18

مهران مقصودی؛ مرضیه بذرافکن؛ یاسر حسن زاده؛ عبدالنبی حسین پور؛ عباس درخشان


واکاوی بسامد رخداد رودبادها در زمان بارش‌های فرین در آذربایجان شرقی

دوره 10، شماره 29، آذر 1400، صفحه 1-18

امیرحسین حلبیان؛ فرشته حسینعلی پور


رویکرد تحلیل راداری در سنجش وضعیت تغییرات هیدرومورفوتکتونیک مرکز ایران (دشت یزد اردکان)

دوره 9، شماره 26، اسفند 1399، صفحه 1-20

صدیقه امامی؛ سید علی المدرسی؛ محمد موسایی سنجره ای


پایش شوری خاک در راستای تخریب سرزمین با کمک تکنیک های سنجش از راه دور (مطالعة موردی استان ایلام)

دوره 10، شماره 27، خرداد 1400، صفحه 1-20

نوراله نیک پور؛ صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ شهرام بهرامی؛ سید زین العابدین حسینی