دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
1. واکاوی بسامد رخداد رودبادها در زمان بارش‌های فرین در آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

امیرحسین حلبیان؛ فرشته حسینعلی پور


2. ارزیابی خطر زمین‌لرزه و پهنه‌بندی مخاطرات ‌محیطی مرتبط با آن در محدوده بروجرد، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

سیامک بهاروند؛ وهاب امیری؛ سلمان سوری


3. بررسی میزان آسیب پذیری تأسیسات شهر ایلام در برابر مخاطرات محیطی(سیل) با رویکرد پدافندغیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ شکوفه کمری


4. بررسی پارامترهای دما و بارندگی حوضه آبخیز هراز تحت تأثیر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

عیسی کیا؛ ولی الله کریمی


5. پهنه بندی و تحلیل فضایی خطر وقوع سیلاب مورد مطالعه(روستاهای نمونه شهرستان قائن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399

مهدی مودودی ارخودی؛ ریحانه برومند؛ ابراهیم اکبری


6. تحلیل روند سیلاب های حداکثر در حوضه کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

دانا رحیمی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ داریوش رحیمی


7. برآورد خطر فرسایش کناره ای رودخانه طالقان با استفاده از مدل BEHI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

کاظم نصرتی؛ میلاد رستمی؛ محمود آذرپار کیوی


8. توسعه مدل پویای مدیریت بحران زلزله در تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌‌شناسی سیستم (SD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

مهناز حسین زاده؛ علی احمدی؛ مرضیه صمدی فروشانی


9. راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی(شهرستان رستم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

مهرانگیز سلیمانی؛ داریوش رحیمی؛ حجت الله یزدانپناه


10. تحلیل فضایی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

محسن احدنژاد روشتی؛ اصغر تیموری؛ حسین طهماسبی مقدم؛ مهناز واعظ لیواری


11. الگوهای همدیدی و ترمودینامیکی رودخانه‌های جوی منجر به بارش سنگین دوره سرد کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

حسن لشکری؛ ندا اسفندیاری


12. تعیین الگوی مورفولوژیک نمای مدارس در جهت کنترل نفوذ گرد و غبار (نمونه موردی: دزفول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

فاطمه فرخیان؛ بهزاد وثیق؛ محمد دیده بان


14. تاثیر شیرابه دفن زباله اراک بر کیفیت آب های زیرزمینی دشت امان آباد اراک از نظر فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

فریدون قدیمی؛ Pegah Javadisharif


15. ارزیابی توزیع مکانی پهنه‌های خطر سیلخیزی‌ در حوضه آبخیز قورچای رامیان با استفاده از مدل KINEROS2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

واحدبردی شیخ؛ علی احمدی؛ چوقی بایرام کمکی


16. پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

محمد بصیری صدر؛ محمد اخباری؛ عبد الرضا فرجی راد؛ رضا برنا


17. فراوانی ورود چرخندهای مدیترانه ای به ایران و اثر آن ها بر بارش های فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

حسین عساکره؛ آتوسا خجسته


18. پهنه بندی احتمال خطر سیلاب در اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب در محدوده شهر صحنه تا شهر بیستون-استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی


19. رویکرد تحلیل راداری در سنجش وضعیت تغییرات هیدرومورفوتکتونیک مرکز ایران (دشت یزد اردکان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

صدیقه امامی؛ سید علی المدرسی؛ محمد موسایی سنجره ای


20. تحلیل اثرات مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از شاخص‌های بهره‌وری آب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

مهدی اکبری؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب الله موسوی


21. ارزیابی اثر تغییر پوشش اراضی بر روی روند فرسایش خاک تالاب هور العظیم در جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

جاسم میاحی؛ هادی اسکندری دامنه؛ علیرضا زراسوندی


22. پایش تغییرات نمایه‌های پرندگان و ماهیان تالاب بین‌المللی هامون با استفاده از ‏ماتریس متقاطع کی‌سیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

ملیحه عرفانی؛ فاطمه جهانی شکیب؛ مسعود رضایی


23. بررسی پارامترهای لرزه خیزی ، محاسبه گشتاور لرزه ای و زمین شناسی پهنه کپه داغ درشمال شرق ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1399

هادی علی نیا؛ محمد مهدی خطیب


24. اولویت بندی مخاطرات محیطی جنگل‌های مانگرو استان هرمزگان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مهر 1399

مریم یعقوب زاده؛ عبدالرسول سلمان ماهینی؛ علیرضا میکاییلی تبریزی؛ افشین دانه کار؛ مریم مصلحی