دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
1. ارزیابی خشکسالی جریان رودخانه مبتنی بر رویکرد سطح آستانه با استفاده از داده جریان دائمی در زیرحوضه آبریز بیابان لوت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 آبان 1398

حمید نظری پور؛ مهدی صداقت؛ محمدرضا پودینه؛ امیرحسین حلبیان


2. واکاوی بسامد رخداد رودبادها در زمان بارش‌های فرین در آذربایجان شرقی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 بهمن 1398

امیرحسین حلبیان؛ فرشته حسینعلی پور


3. ارزیابی اثرات محیط زیستی واحد تولید سنگ آهن (مطالعه موردی: معدن سنگ آهن قینرجه تکاب)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

میرمهرداد میرسنجری؛ نفیسه رضاپور اندبیلی


4. ارزیابی خطر زمین‌لرزه و پهنه‌بندی مخاطرات ‌محیطی مرتبط با آن در محدوده بروجرد، استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1398

سیامک بهاروند؛ وهاب امیری؛ سلمان سوری


5. ارزیابی تغییر موقعیت رودباد جنب حاره ای مستقر بر روی ایران و آینده نگری آن براساس دو مدل اقلیمی CanESM2 و GFDL-CM3

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 بهمن 1398

عبدالعظیم قانقرمه


6. تجزیه و تحلیل رفتار فصلی رخدادهای سیل و تغییرات زمانی آن در آبخیزهای هیرکانی (مطالعه نمونه: آبخیز‌های حوضه رودخانه گرگانرود)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1398

اکرم لالوزایی؛ امیر سعدالدین؛ آرش زارع؛ واحدبردی شیخ


7. شناسایی مناسب‌ترین راهبردهای بیابان‌زایی به روش بردار ویژه و مدل ویگور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 اسفند 1398

محمد حسن صادقی روش؛ حسن خسروی


8. بررسی میزان آسیب پذیری تأسیسات شهر ایلام در برابر مخاطرات محیطی(سیل) با رویکرد پدافندغیرعامل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1399

پاکزاد آزادخانی؛ جعفر حسین زاده؛ شکوفه کمری


9. بررسی پارامترهای دما و بارندگی حوضه آبخیز هراز تحت تأثیر تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 اردیبهشت 1399

عیسی کیا؛ ولی الله کریمی


10. پهنه بندی و تحلیل فضایی خطر وقوع سیلاب مورد مطالعه(روستاهای نمونه شهرستان قائن)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1399

مهدی مودودی ارخودی؛ ریحانه برومند؛ ابراهیم اکبری


11. تحلیل روند سیلاب های حداکثر در حوضه کرخه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

دانا رحیمی؛ جواد خوشحال دستجردی؛ داریوش رحیمی


12. بررسی تاثیر روند تغییرات کاربری اراضی روی افت تراز آب زیرزمینی (محدوده مطالعاتی: ماهیدشت کرمانشاه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

سمیه عمادالدین؛ نسرین شیدایی مجد؛ صالح ارخی


13. بررسی شبیه‌‌سازی آتش با استفاده از مدل فارسایت (مطالعه موردی: ییلاق قصرداغ، شهرستان مشگین‌‌شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

رقیه جهدی؛ اردوان قربانی؛ کیومرث سفیدی


14. برآورد خطر فرسایش کناره ای رودخانه طالقان با استفاده از مدل BEHI

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

کاظم نصرتی؛ میلاد رستمی؛ محمود آذرپار کیوی


15. توسعه مدل پویای مدیریت بحران زلزله در تهران با استفاده از رویکرد پویایی‌‌شناسی سیستم (SD)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1399

مهناز حسین زاده؛ علی احمدی؛ مرضیه صمدی فروشانی


16. راهبردهای سازگاری با تغییرات اقلیم در بخش کشاورزی(شهرستان رستم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1399

مهرانگیز سلیمانی؛ داریوش رحیمی؛ حجت الله یزدانپناه


17. ارائه یک مدل ساده برای تعیین مناطق در خطر سیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1399

حمید حساس؛ ابوالفضل عزیزیان؛ محسن قاسمی


18. تحلیل فضایی آسیب پذیری شبکه معابر شهری در برابر زلزله با رویکرد مدیریت بحران (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهر زنجان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 خرداد 1399

محسن احدنژاد روشتی؛ اصغر تیموری؛ حسین طهماسبی مقدم؛ مهناز واعظ لیواری


19. الگوهای همدیدی و ترمودینامیکی رودخانه‌های جوی منجر به بارش سنگین دوره سرد کشور ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

حسن لشکری؛ ندا اسفندیاری


20. تعیین الگوی مورفولوژیک نمای مدارس در جهت کنترل نفوذ گرد و غبار (نمونه موردی: دزفول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 خرداد 1399

فاطمه فرخیان؛ بهزاد وثیق؛ محمد دیده بان


21. واکاوی فصلی رخداد روزهای همراه با بارش سنگین در حوضه تالش – تالاب انزلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1399

فریدون فریدون آزاد غلامی خسمخی؛ پرویز رضائی؛ امیر گندمکار


23. تاثیر شیرابه دفن زباله اراک بر کیفیت آب های زیرزمینی دشت امان آباد اراک از نظر فلزات سنگین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1399

فریدون قدیمی؛ Pegah Javadisharif


24. تهیه نقشه حساسیت سیلاب با استفاده از مدل ماشین بردار پشتیبان (SVM) و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 تیر 1399

علی چراغی قلعه سری؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ سید حسین روشان


25. ارزیابی توزیع مکانی پهنه‌های خطر سیلخیزی‌ در حوضه آبخیز قورچای رامیان با استفاده از مدل KINEROS2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1399

واحدبردی شیخ؛ علی احمدی؛ چوقی بایرام کمکی


26. پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1399

محمد بصیری صدر؛ محمد اخباری؛ عبد الرضا فرجی راد؛ رضا برنا


27. فراوانی ورود چرخندهای مدیترانه ای به ایران و اثر آن ها بر بارش های فراگیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مرداد 1399

حسین عساکره؛ آتوسا خجسته


28. پهنه بندی احتمال خطر سیلاب در اراضی حاشیه رودخانه گاماسیاب در محدوده شهر صحنه تا شهر بیستون-استان کرمانشاه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 شهریور 1399

رویا پناهی؛ محمد مهدی حسین زاده؛ سمیه خالقی