دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

لطفا توجه داشته باشید:
ترتیب مقالات آماده انتشار به هیچ وجه دلیل بر انتشار در شماره بعدی نمی باشد.
این مقالات هنوز به صورت فرمت مجله در نیامده اند. بنابراین لطفا برای ارجاع دادن به این مقالات بعد از انتشار ارجاع دهید.
پهنه بندی مناطق مستعد توسعه شهری با تأکید بر محدودیت ها و مخاطرات ژئومورفولوژیکی (مطالعه موردی شهر شیراز)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

محمد ابراهیم عفیفی


کاربرد سامانه GEE در شناسایی کانون‌های بالفعل گردوغبار با استفاده از تصاویر مادیس و سنتینل-5

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 شهریور 1401

کامران شایسته؛ شیوا غریبی


مدل‌سازی توسعه فرونشینی دشت مرودشت در رابطه با برداشت آب‌‌های زیرزمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1400

اعظم حیدری؛ ایرج جباری


پهنه‌بندی خطر فرسایش و برآورد رسوب در حوضه چم‌گردلان(استان ایلام) با استفاده از مدل تجدید نظر شده جهانی فرسایش خاک (RUSLE)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

صالح ارخی؛ شهرام بارانی؛ سمیه عمادالدین


پهنه‌بندی آسیب‌پذیری سکونتگاه‌های شهرستان نهاوند در برابر زلزله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

مرتضی حیدری مظفر؛ مرضیه تاج بخشیان


ارزیابی نقش خشکسالی هواشناسی و هیدرولوژیکی بر خشکیدن دریاچه‌های بختگان و طشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 بهمن 1400

مرتضی مظفری؛ زینب حسینی؛ الهام فیجانی


واکاوی روند تغییرات ذوب برف در ایران و اثرپذیری آن از تغییرات موج مدیترانه‌ی بادهای غربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 بهمن 1400

سید حسین میرموسوی؛ مسعود جلالی؛ کوهزاد رئیس پور؛ آرمان جاهدی


ارزیابی اثر تغییر کاربری اراضی دشت مهران بر پارامترهای کیفی آب سطحی در دوره‌های ترسالی و خشک‌سالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1401

کبری علی پناهی؛ نورالدین رستمی؛ مرتضی قیصوری


ارزیابی مناطق مستعد خطر سیلاب با نگرش فازی، مطالعه موردی : پایین دست حوضه آبریز نکا، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1400

رضا اسماعیلی؛ محمد طاهری


ارزیابی کارایی مدل‌های‌ RUSLE و ICONA در پهنه بندی فرسایش خاک حوضه بلده، استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 فروردین 1401

عیسی جوکار سرهنگی؛ محمدرضا دهقان چاچکامی


تحلیل ریسک و آسیب‌پذیری لرزه‌ای سکونتگاه‌های انسانی شهرستان باشت با استفاده از مدل دیماتل فازی و Gis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1401

حسین غضنفرپور؛ حسین حسینی خواه؛ اسماعیل کمالی باغراهی


ارزیابی طرح ساماندهی مسیل جنوبی شهر نجف‌آباد بر پایه روابط بین مولفه‌های طبیعی و انسانی هویت محلی و حس مکانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

رسول شریفی نجف آبادی


مورفومتری و بازسازی زمین‌لغزش معلم‌کلایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 فروردین 1401

غلامحسن جففری؛ روح الله خدایی


بازتاب فضایی خشکسالی و ارائه راهکارهای کلیدی مدیریت آن (مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان سیب و سوران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1401

حسن افراخته؛ محمد حجی پور؛ محمدحنیف قلندرزهی؛ سعید نصیری زارع


تبیین معیارهای کالبدی مؤثر در ارتقای تاب‌‌آوری سکونتگاه‌‌های غیررسمی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: شهر همدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

حسن حکمت نیا؛ اسماعیل نصیری هنده خاله؛ محمد اسکندری نوده؛ ریحانه یونسی سندی


واکاوی تغییرات و روند مکانی زمانی بارش‌ در استان یزد با استفاده از پایگاه داده اسفزاری طی سال‌های 1349 تا 1394

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اسفند 1400

محمد شیرغلامی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


ارزیابی و پهنه‌بندی خطر سیلاب با استفاده از تکنیک چند معیاره‌ آراس و هیدروگراف واحد (مطالعه‌ی موردی:حوضه بالادست ایستگاه هیدرومتری پل سلطان مشکین‌شهر)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 مرداد 1401

موسی عابدینی؛ مهدی فعال نذیری؛ الناز پیروزی


ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر برنامه ریزی تخصیص بهینه منابع آب در استان کهگیلویه و بویراحمد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 تیر 1401

سید کرامت هاشمی عنا


تدوین شاخص های تاب آوری خبرگزاری های ایران در مرحله بازسازی و بازتوانی مدیریت بحران های طبیعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 شهریور 1401

شهاب تقیخانی؛ مجید مختاریان پور؛ اکبر نصراللهی


تغییرات زمانی-مکانی آتش سوزی نواحی رویشی ایران مبتنی بر برونداد سنجنده MODIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

کبری شجاعی زاده؛ محمود احمدی؛ عباسعلی داداشی رودباری


بررسی اثرات طوفان های گرد و غباری حاصله ازسرعت باد در مهاجرت جمعیت روستایی منطقه سیستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

احمد حسینی؛ علی جعفری زاده


بررسی آسیب‌پذیری و تحلیل فضایی ریسک خشکسالی بخش کشاورزی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 مرداد 1401

حسین محمدی؛ ناصر ایزدی؛ الهه قاسمی گرکانی


ارزیابی پایداری منابع آب زیرزمینی حوضه آبریز سیرجان با استفاده از روش پویایی سیستم‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 آبان 1401

محسن پورخسروانی؛ فاطمه جمشیدی گوهری؛ نسرین سیاری؛ سعیده عابدزاده


تأثیر « اتاقک سکون» در کاهش غبار هوای داخلی مسکن(مورد مطالعاتی: یک خانه در دزفول)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 آبان 1401

محسن بینا؛ نرگس زاده حسین


تغییرپذیری و روند تغییرات شدت- گستره‌ی ترسالی و خشکسالی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 آبان 1401

مصطفی کریمی؛ سوسن حیدری


پیش‌نمایی تغییرات بارش‌های آتی حوضه‌های آبخیز تأمین‌کننده آب شهر تهران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

فائزه شجاع؛ علی اکبر شمسی پور


بررسی آب و هواشناختی بارش های سیل زای بهار 1398 در غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آبان 1401

سیدابوالفضل مسعودیان