ورود به سامانه

در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

قابل توجه نویسندگان محترم

بنا به درخواست سازمان نشریات علمی کشور، ثبت و نمایش شناسه رایگان ORCID و ایمیل

آکادمیک برای نویسنده مسئول مقالات الزامی گردید. بنابراین، از نویسندگان محترم درخواست می‌شود

قبل از ارسال مقاله به نشریه نسبت به اخذ کد شناسه پژوهشگرORCID و ایمیل آکادمیک اقدام نمایند. 

جهت دریافت کد ORCID به لینک ذیل مراجعه نمائید.

 https://orcid.org

***************************************

*** قابل توجه نویسندگان مسئول مقالات ***

ضروری است حتما حتما نویسنده مسئول، عضو هیآت علمی باشد و ارسال مقاله فقط با ایمیل دانشگاهی عضو هیات علمی قابل بررسی خواهد بود.

در غیر اینصورت مقاله از همان ابتدا از پروسه خارج خواهد شد. لذا، مستدعی است ارسال مقاله فقط از ایمیل دانشگاهی بررسی خواهد شد.

***************************************

فرمت مقالات ارسالی حتماً باید استفاده شود:

*** برای فرمت کامل و الگوی اولیه مقاله، اینجا کلیک کنید ***

*** تکمیل فرم تعهدنامه و تعارض منافع مجله  و مشابهت یابی کل مقاله در زمان ارسال توسط تمام نویسندگان مقاله الزامی است. **

ورود به سامانه