دوره و شماره: دوره 8، شماره 19 - شماره پیاپی 1، بهار 1398، صفحه 1-262 
2. بهینه سازی مدل دراستیک در ارزیابی آسیب پذیری آبخوان میمه به آلودگی نیترات

صفحه 15-34

لیلا گرجی؛ جواد طباطبایی؛ اکبر قاضی فرد؛ مژگان انتظاری


3. مطالعه حساسیت به وقوع سیل درحوضه آبخیز رازآور با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

صفحه 35-50

هاشم نوری؛ کاکا شاهدی؛ محمود حبیب نژاد روشن؛ عطااله کاویان؛ مرزبان فرامرزی


5. برآورد رابطه میان PM10 و دید افقی به تفکیک کد همدیدی در یزد

صفحه 75-90

مهدی دهقان؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی


8. ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان

صفحه 123-150

حسین غضنفرپور؛ محسن پورخسروانی؛ مهدیه سلیمانی


10. برآورد قطعی خطر لرزه‌ای در بندر نوشهر با استفاده از سیستم فازی

صفحه 175-194

فرشاد علیزاده؛ نرگس افسری؛ فتانه تقی زاده فرهمند