تماس با ما

شماره تماس مجله در ساعت اداری: 31136799 - 054

 جهت تماس با کارشناس مجله فقط برای اشکالات مقالات منتشرشده، در ساعت 14-8:  مرضیه دارائی    09330367636

   تلگرام:  مرضیه دارائی    09330367636

 لطفا فقط در ساعت اداری تماس بگیرید. خارج از ساعت اداری قادر به پاسخگویی نمی باشیم.

 تقاضای خود را می توانید از طریق تلگرام ارسال کنید. در اولین فرصت بررسی خواهد شد.

نویسندگان مقاله لطفا از طریق سامانه فقط پیگیر روند مقاله باشند. به تماس تلفنی در این موارد پاسخ داده نخواهد شد.

تماس تلفنی فقط و فقط برای اشکالات نهایی مقالات منتشر شده قابل بررسی خواهد بود.

روند مقاله را فقط از طریق سامانه و توسط نویسنده مسئول پیگیری کنید.

 


CAPTCHA Image