پهنه بندی پایداری منطقه ساحلی محمود آباد از طریق شاخص آسیب پذیری سواحل (CVI)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 هیئت علمی

چکیده

با توجه به اینکه نوسانات سطح آب دریای خزر از جمله در منطقه ساحلی محمودآباد حتی در مقیاس دهه ای بسیار سریع اتفاق می افتد، رعایت عنصر ایمنی در سایه مدیریت یکپارچه ساحلی با تعیین حریم دریا در این سواحل امکان پذیر خواهد بود. تعیین حریم ضرورت های انجام این پژوهش را در قالب بررسی نقش شاخص های ژئومورفولوژیکی در ساخت و ساز منطقه ساحلی شهرستان محمودآباد به خوبی روشن می سازد.در این پژوهش، از شاخص آسیب‌پذیری سواحل (CVI) به عنوان شاخص های ژئومورفیک تأثیرگذار در ساخت و ساز منطقه ساحلی شهرستان و شهر محمودآباد استفاده شد. ابتدا با استفاده از داده های توپوگرافی (مدل رقومی ارتفاع 10 متری) و با توجه به نوسانات تراز آب دریای خزر، محدوده حایل عمودی اولیه و ثانویه در اراضی شهرستان محمودآباد تعیین شد؛ محدوده حایل عمودی اولیه شامل اراضی بوده که در ارتفاع پایین تر از 7/24- متر قرار دارند و محدوده حایل عمودی ثانویه اراضی با ارتفاع بین 7/24- تا 5/23- متر را شامل می شود. با تعیین این محدوده ها مشخص شد که 52/32 کیلومتر مربع یعنی 23/12 درصد از کل اراضی شهرستان در محدوده حایل عمودی اولیه و ثانویه قرار گرفته اند. در ادامه همین بحث و در داخل اراضی محدوده حایل عمودی اولیه و ثانویه، شاخص آسیب پذیری ساحل بر مبنای 5 پارامتر ارتفاع، شیب، لندفرم ژئومورفولوژی، کاربری اراضی و فاصله از جاده در دو زیر شاخص طبیعی و انسان منشاء اجرا گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Stability Zoning of Coastal Area in Mahmoudabad Township using Coastal Vulnerability Index (CVI)

نویسنده [English]

  • Khabat Derafshi 1
چکیده [English]

Research on major natural disasters and related technologies has become an important subject in geography and its application. The complexity analysis of the issue is possible in a system approach to theoretical and applied geography also in the integrity of physical and human geography.
Due to the Caspian Sea water-level fluctuation in coastal zone of Mahmoudabad which happens very quickly in decade scale, the observance of safety element will be possible in light of the integrated coastal zone management with determine of sea frontage. In this context, geography and especially geomorphology is a main basic in this kind of coastal management.
Detection of sea level fluctuations causing morphological changes in the earth surface and damage to facilities, clarifies the necessary of the present research to study the role of geomorphological indices in Mahmoudabad coast zone constructions. The Coastal Vulnerability Index (CVI) is one of the most commonly used and simple methods to assess coastal vulnerability to sea level rise, in particular due to erosion and/or inundation. The CVI provides a simple numerical basis for ranking sections of coastline in terms of their potential for change that can be used by managers to identify regions where risks may be relatively high. The CVI results can be displayed on maps to highlight regions where the factors that contribute to shoreline changes may have the greatest potential to contribute to changes to shoreline retreat.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • coast
  • Mahmoudabad
  • Vulnerability