دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 1-75 (سومین شماره از نشریه در بهار 1392 انتشار یافت) 
هندسه فرکتالی گسل‌ها و لرزه‌خیزی در شمال شرق ایران

صفحه 17-28

محسن جامی؛ علی اصغر مریدی فریمان؛ مجتبی مهرپویان؛ غلامرضا مظلوم


پهنه بندی خطر رویداد حرکات دامنه‌ای در استان آذربایجان غربی

صفحه 29-43

حسین نگارش؛ وحید فیضی؛ علی اصغر هدایی؛ مریم ملاشاهی؛ منصوره شاه حسینی


مکان یابی مناطق مستعد نسبت به لغزش (مطالعه موردی: شمال نیشابور)

صفحه 61-75

صمد فتوحی؛ هادی عای نیا؛ فاطمه فیروزی؛ جواد بخشی پور؛ زینب رخشانی