دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-79 (دومین شماره نشریه در زمستان 1391 انتشار یافت) 
2. بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

صفحه 11-27

حسنعلی غیور؛ امیر حسین حلبیان؛ بیژن صابری؛ فرشته حسنعلی پور جزی


شماره‌های پیشین نشریه

دومین شماره نشریه در زمستان 1391 انتشار یافت
اولین شماره مجله در پاییز 1391 به چاپ رسید