دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 1-79 (دومین شماره نشریه در زمستان 1391 انتشار یافت) 
2. بررسی رابطه بارش‌های سنگین با الگوهای گردشی جو بالا (مطالعه موردی: استان خراسان جنوبی)

صفحه 11-27

حسنعلی غیور؛ امیر حسین حلبیان؛ بیژن صابری؛ فرشته حسنعلی پور جزی