دوره و شماره: دوره 10، شماره 27 - شماره پیاپی 1، بهار 1400، صفحه 1-209 
1. پایش شوری خاک در راستای تخریب سرزمین با کمک تکنیک های سنجش از راه دور (مطالعة موردی استان ایلام)

صفحه 1-20

نوراله نیک پور؛ صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ شهرام بهرامی؛ سید زین العابدین حسینی


7. پهنه‌بندی مناطق کشور بر اساس شاخص‌های ژئوپلیتیکی اثرات تغییر اقلیم

صفحه 123-144

محمد بصیری صدر؛ محمد اخباری؛ عبد الرضا فرجی راد؛ رضا برنا


11. تحلیل اثرات مدیریت ریسک خشکسالی با استفاده از شاخص‌های بهره‌وری آب

صفحه 197-209

مهدی اکبری؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب الله موسوی