دوره و شماره: دوره 4، شماره 6، زمستان 1394، صفحه 1-137 (اولین شماره بعد از اخذ مجوز علمی پژوهشی از دفتر نشریات وزارت علوم در زمستان 1394 به چاپ رسید) 
4. پیش‌بینی نیاز سرمایش استان فارس با کاربست داده‌های EH5OM

صفحه 57-75

کمال امیدوار؛ رضا ابراهیمی؛ مهدی نارنگی فرد


5. واکاوی همدید بارش‌های سنگین بهارة استانِ زنجان

صفحه 77-88

غلامرضا براتی؛ محمد مرادی؛ رقیه سلیمی


شماره‌های پیشین نشریه

اولین شماره بعد از اخذ مجوز علمی پژوهشی از دفتر نشریات وزارت علوم در زمستان 1394 به چاپ رسید